Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving is geopend. De inschrijving die je op de site hebt gedaan is dus nog niet voldoende om te kunnen deelnemen. Onderaan dit bericht lees je waar je je kunt inschrijven.
Daarnaast zijn er enkele belangrijke mededelingen en vragen. Het is een hele lijst, maar we willen je in het belang van een geslaagd evenement dringend vragen er goed kennis van te nemen.
  • Er is nog plek voor meer deelnemers. Overtuig al je fietsende vrienden/familieleden/broeders en zusters dus om mee te doen! Aarzelen ze omdat het ‘gereformeerd heet’? Dat moeten ze misschien iets minder serieus nemen. Of omdat ze bang zijn dat het te hard gaat? Onnodig, de niveauverschillen zullen groot zijn, daar passen ze heus nog wel ergens tussen. We hopen vooral op meer inschrijvingen voor de wedstrijd dames/onder 19.
  • Wil je ervoor zorgen dat het inschrijfgeld à 7,50 uiterlijk 23 juni wordt overgemaakt? Dat kan naar NL27RABO0311412637, op naam van H.C. Scherff, onder vermelding van voor- en achternaam en woonplaats zoals je die bij de inschrijving hebt opgegeven.
  • Toeschouwers zouden de wedstrijd veel extra cachet geven. Aarzel dus vooral niet om die mee te brengen.
  • Neem de eisen aan het materiaal vooraf goed door, het zou jammer zijn als we fietsen zouden moeten afkeuren.
  • Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag, gebruik daarvoor het contactformulier.

Het formulier voor de definitieve inschrijving vind je hier. Had je je naam nog niet ingevuld bij de Voorinschrijving? Graag nog even doen, zodat de openbare deelnemerslijst up-to-date blijft.