Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving is geopend. Onderaan dit bericht lees je waar je je kunt inschrijven.
Daarnaast zijn er enkele belangrijke mededelingen en vragen. Het is een hele lijst, maar we willen je in het belang van een geslaagd evenement dringend vragen er goed kennis van te nemen.
  • Er is nog plek voor meer deelnemers. Overtuig al je fietsende vrienden/familieleden/broeders en zusters dus om mee te doen! Aarzelen ze omdat het ‘gereformeerd heet’? Dat moeten ze misschien iets minder serieus nemen. Of omdat ze bang zijn dat het te hard gaat? Onnodig, de niveauverschillen zullen groot zijn, daar passen ze heus nog wel ergens tussen.
  • Wil je ervoor zorgen dat het inschrijfgeld à 22,50 (team)/7,50 (individu) uiterlijk 10 oktober wordt overgemaakt? Dat kan naar NL27RABO0311412637, op naam van H.C. Scherff, onder vermelding van de achterna(a)m(en) van de deelnemer(s) zoals je die bij de inschrijving hebt opgegeven.
  • Neem de eisen aan het materiaal vooraf goed door, het zou jammer zijn als we fietsen zouden moeten afkeuren.
  • Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag, gebruik daarvoor het contactformulier.

Het formulier voor de definitieve inschrijving vind je hier (voor teams) en hier (voor individuele inschrijvingen).