Wedstrijdreglement

  1. De aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
  2. De deelnemer dient zich zo te gedragen dat hij de veiligheid van andere deelnemers, van omstanders en van zichzelf zo weinig mogelijk in gevaar brengt.
  3. Buiten het eigen team is ieder stayeren is verboden, zowel achter andere deelnemers als achter andere weggebruikers. Als de jury oordeelt dat een deelnemer stayert, volgt diskwalificatie.
  4. Het is in bochten niet toegestaan aan de binnenkant in te halen.
  5. Bevoorrading is niet toegestaan.
  6. Fysiek contact met andere renners is niet toegestaan.
  7. Tijdens de ploegentijdrit dienen geloste renners het parcours zo snel mogelijk te verlaten.
  8. Op en rond het parcours van de tijdrit zijn geen prullenbakken. De jury kan een deelnemer die afval van zich afgooit diskwalificeren.
  9. Iedere deelnemer(ster) moet erop toezien dat zijn/haar uitrusting (fiets met accessoires en gemonteerde hulpmiddelen, valhelm, kleding, …) door de kwaliteit, het gebruikte materiaal of de vormgeving geen gevaar kan inhouden voor hem/haar zelf of voor anderen. (Zie voor nadere specificaties de pagina ‘Eisen aan het materiaal‘)