Wedstrijdreglement

 1. De aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 2. De deelnemer dient zich zo te gedragen dat hij de veiligheid van andere deelnemers, van omstanders en van zichzelf zo weinig mogelijk in gevaar brengt.
 3. Het is niet toegestaan te stayeren achter deelnemers uit een andere dan de eigen categorie.
 4. In geval van pech is het toegestaan te stayeren achter de motor tot de groep is bereikt waar de deelnemer op het moment van pech zich in bevond.
 5. Het is in bochten niet toegestaan aan de binnenkant in te halen.
 6. Bevoorrading is niet toegestaan.
 7. Fysiek contact met andere renners is niet toegestaan.
 8. Het is in de sprint niet toegestaan van de ingezette lijn af te wijken.
 9. Een geloste renner dient aan de rechterkant van de weg te rijden.
 10. Een geloste renner mag in koers blijven totdat de jury beslist dat de renner uit koers moet.
 11. De deelnemer mag eventueel afval alléén bij de passage van start/finish in de berm gooien.
 12. Iedere deelnemer(ster) moet erop toezien dat zijn/haar uitrusting (fiets met accessoires en gemonteerde hulpmiddelen, valhelm, kleding, …) door de kwaliteit, het gebruikte materiaal of de vormgeving geen gevaar kan inhouden voor hem/haar zelf of voor anderen. (Zie voor nadere specificaties de pagina ‘Eisen aan het materiaal‘)