Wie kan deelnemen?

  • Het Gereformeerd Kampioenschap Wielrennen staat open voor iedereen die zich verbonden voelt met de gereformeerde zuil.*
  • Er is plaats voor maximaal 75 deelnemers in wedstrijd 1 en maximaal 75 deelnemers in wedstrijd 2 en 3 opgeteld. Eersten zullen de eersten zijn en laatsten de laatsten.

* Voor alle duidelijkheid, en om gevoeligheden te voorkomen: aan het GKW is niets gereformeerds, het is gewoon een fietswedstrijdje. Maar een ‘wedstrijdje voor wie er zin in heeft’ leidt tot een volstrekt willekeurige groep fietsers met wie de organisatoren niks delen, en die ook niks met elkaar delen. Dan is de lol er voor ons af. Die mensen moeten maar gewoon een licentie nemen.