Wie kan deelnemen?

  • Het Gereformeerd Kampioenschap staat open voor iedereen die zich verbonden voelt met de gereformeerde zuil.*
  • Er is plaats voor maximaal honderd deelnemers: eersten zullen de eersten zijn en laatsten de laatsten.

* Hierover zijn kritische vragen gesteld. Verlangen de organisatoren terug naar het vrijwel ondoordringbare bastion dat deze zuil eens was, en waaraan een zekere zelfingenomenheid niet vreemd was? Integendeel, en daarom staat het iedereen vrij zich in te schrijven: het ondertekenen van de Drie Formulieren van Enigheid, een VVB-afschrift of verklaring van de kerkenraad kan achterwege blijven. Waarom dan toch een ‘Gereformeerd Kampioenschap’? Omdat een ‘wedstrijdje voor wie er zin in heeft’ leidt tot een volstrekt willekeurige groep mensen met wie de organisatoren niks delen, en die ook niks met elkaar delen. Dan is de lol er voor ons af. Die mensen moeten maar gewoon een licentie nemen.